Congratulations to meritorious students of IntermediateAbhishek Mishra


Rehnuma


Preeti Prajapati


Ananya Singh


Amit Yadav


Abhay Singh


Harshit Gupta


Kajal Verma


Priya Gupta


Deepak Kumar VermaCongratulations to meritorious students of High SchoolAbhishek Kannojia
85.33%


Divya Mishra
85.33%


Ankit Kumar
85.00%


Neha Kumari
84.67%


Akarsh Sharma
84.50%


Tushar Jaiswal
84.33%


Varun Shukla
84.00%


Uplakshya Jaiswal
84.00%


Anshika Srivastava
82.67%


Nirbhay Pratap Singh
82.50%


Deepak Awasthi
82.17%


Lakshmi Maurya
81.33%